';

Backgroud of dusty black paper

Siden er ikke helt som den skal i henhold til den responsitive delen på telefon. Vi er fortsatt under smålig konstruksjon